Buitengewoon Kleuteronderwijs: Jongens en meisjes van 2,5 tot 6 jaar

  • type 2: kleuters met een algemene ontwikkelingsstoornis
  • type 3: kleuters met emotionele en/of gedragsproblemen
  • type 9: kleuters met autisme

Buitengewoon Basisonderwijs: Jongens en meisjes van 6 tot 13 jaar

  • type basisaanbod: leerlingen met een licht verstandelijke vertraging en/of leerlingen met leermoeilijkheden
  • type 2: leerlingen met een matig tot ernstige verstandelijke vertraging en/of ontwikkelingsstoornissen
  • type 3: leerlingen met ernstige emotionele- en/of gedragsproblemen
  • type 9: normaal begaafde leerlingen met een autisme-spectrum-stoornis