K.B.O. Maasland vzw
tav Lode De Geyter, voorzitter
Burgemeester Philipslaan 15
3680 Maaseik.

Dit is een regionaal samenwerkingsverband van scholen uit het Buitengewoon Onderwijs voor alle leerlingen met leer- of ontwikkelingsstoornissen van 2,5 tot 21 jaar (met uitzondering van ernstig visueel, auditief of motorische gehandicapten).

Directie
Lidia Lamberigts

Samenstelling bestuursorgaan
Voorzitter: Lode De Geyter
Ondervoorzitter : Paul Verbeek