Onze partners van COVIDA bieden ook naschools zorg en begeleiding aan kinderen met een verstandelijke handicap.

Internaat

In het internaat worden jongens en meisjes van 2 tot 21 jaar begeleid met een licht, matig of ernstig verstandelijke handicap. Het kan ook gaan om kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen.

Klim-OP (semi-internaat)

In Klim-Op worden jongens en meisjes van 2,5 tot 21 jaar begeleid. Deze kinderen hebben een licht, matig of ernstig verstandelijke handicap. Ook kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen kunnen in het semi-internaat terecht. In tegenstelling tot de kinderen van het internaat gaan deze kinderen dagelijks naar huis. Overdag gaan zij naar school en tijdens de middagpauze en na de schooluren krijgen zij begeleiding van professionele medewerkers van het semi-internaat.

Het semi-internaat schoolgaanden is gevestigd in Maaseik en in Stokkem (De Bolster).

Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de website van het COVIDA.