Het Schoolreglement van de Wikke.

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige
informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het
schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. In het tweede deel vind je het pedagogisch
project.

In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de
engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de
leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan
huis, orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels,
revalidatie en privacy.

 Hier vindt u een digitale versie van ons schoolreglement – (2023-2024).

Bijlage 1: Engagementsverklaring van het katholiek-onderwijs – (2023-2024)

Bijlage 2: Praktische informatie over onze school – (2023-2024)

Wij hopen op een goede samenwerking!
De directie en het schoolteam