‘Buitengewoon kleuter- en lager onderwijs de Wikke voor buitengewone kinderen’ van 2,5 jaar tot 13 jaar!

Er zijn kinderen voor wie het gewoon onderwijs onvoldoende tegemoet kan komen aan hun specifieke zorgen. Zij hebben tijdelijk of permanent extra ondersteuning nodig in een school voor buitengewoon onderwijs.

Buitengewoon onderwijs

 • Kleine leergroepen
 • Een positief leer- en leefklimaat met veel aandacht voor succes – ervaringen
 • Een functioneel leeraanbod : ‘leren voor het leven’
 • Een individueel handelingsplan op maat van elk kind
 • Regelmatige bespreking met de ouders, waarbij samen met de leerkracht de ontwikkelingsdoelen voor uw kind worden vastgelegd
 • Indien nodig, extra ondersteuning door gespecialiseerd personeel : logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, psychologen, pedagogen, kinderverzorgsters, …
 • Stimuleren van motivatie en zelfstandigheid
 • Regelmatige evaluatie en bijsturing

We hebben ook speciale aandacht voor kinderen met

 • Concentratiestoornissen
 • Overbeweeglijkheid
 • Sociaal-emotionele tekorten
 • Gedragsmoeilijkheden
 • Autisme
 • Motorische, visuele, … problemen

We staan garant voor kwaliteitsonderwijs, geïnspireerd vanuit een katholieke visie.