Schooljaar 2022 – 2023

Eerste trimester:

 • Herfstvakantie: maandag 31 oktober tot en met zondag 6 november 2022.
 • Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022.
 • Pedagogische studiedag: maandag 14 november 2022.
 • Lokale verlofdag: maandag 5 december 2022.
 • Pedagogische studiedag: dinsdag 6 december 2022.
 • Laatste lesdag: vrijdag 23 december 2022.
 • Kerstvakantie: maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023.

Tweede trimester: hervatting maandag 9 januari 2023

 • Lokale verlofdag: vrijdag 3 februari 2023.
 • Krokusvakantie: maandag 20 februari tot en met zondag 26 februari 2023.
 • Pedagogische studiedag: woensdag 15 maart 2023.
 • Paasvakantie: maandag 3 april tot en met zondag 16 april 2023.

Derde trimester: hervatting maandag 17 april 2023.

 • Feest van de arbeid: maandag 1 mei 2023.
 • Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei 2023.
 • Brugdag: vrijdag 19 mei 2023.
 • Pinksteren: zondag 28 mei 2023.
 • Pinkstermaandag: 29 mei 2023
 • Einde schooljaar: vrijdag 30 juni 2023 om 12u00.
 • Start zomervakantie: zaterdag 1 juli 2023

Belangrijke datums:

 • Start schooljaar: donderdag 1 september 2022.
 • Oudercontact: donderdag 27 oktober 2022.
 • Schoolfotograaf: vrijdag 28 oktober 2022.
 • Oudercontact: donderdag 16 februari 2023.
 • Schoolfeest: zondag 4 juni 2023.
 • Oudercontact: dinsdag 27 juni 2023.