Eerste trimester

 • Start schooljaar: vrijdag 1 september 2017
 • Lokale verlofdag: maandag 2 oktober 2017
 • Herfstvakantie: maandag 30 oktober 2017 tot en met zondag 5 november 2017
 • Wapenstilstand: zaterdag 11 november 2017
 • Pedagogische studiedag: woensdag 6 december 2017
 • Kerstvakantie: maandag 25 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018

Tweede trimester

 • Krokusvakantie: maandag 12 februari 2018 tot en met 18 februari 2018
 • Pedagogische studiedag: vrijdag 16 maart 2018
 • Paasvakantie: maandag 2 april 2018 tot en met zondag 15 april 2018

Derde trimester

 • Lokale verlofdag: maandag 30 april 2018
 • Feest van de Arbeid: dinsdag 1 mei 2018
 • Hemelvaartsdag: donderdag 10 mei 2018
 • Brugdag: vrijdag 11 mei 2018
 • Pinksteren: zondag 20 mei 2018
 • Pinkstermaandag: maandag 21 mei 2018
 • Start zomervakantie: zaterdag 30 juni 2018