Schooljaar 2018 – 2019

Eerste trimester

 • Start schooljaar: maandag 3 september 2018
 • Lokale verlofdag: maandag 1 oktober 2018
 • Herfstvakantie: maandag 29 oktober 2018 tot en met zondag 4 november 2018
 • Wapenstilstand: zondag 11 november 2018
 • Pedagogische studiedag: donderdag 6 december 2018
 • Kerstvakantie: maandag 24 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019

Tweede trimester

 • Lokale verlofdag: vrijdag 1 februari 2019
 • Krokusvakantie: maandag 4 maart 2019 tot en met zondag 10 maart 2019
 • Pedagogische studiedag: woensdag 20 maart 2019
 • Paasvakantie: maandag 8 april 2019 tot en met Paasmaandag 22 april 2019

Derde trimester

 • Feest van de Arbeid: woensdag 1 mei 2019
 • Hemelvaartsdag:donderdag 30 mei 2019
 • Brugdag: vrijdag 31 mei 2019
 • Pinksteren: zondag 9 juni 2019
 • Pinkstermaandag: maandag 10 juni 2019
 • Start zomervakantie: zaterdag 29 juni 2019