Update: 12/01/2021 – 10:45

Beslissing over krokusvakantie voor 22/1 & geen meerdaagse uitstappen tot en met paasvakantie

 • Beslissing over krokusvakantie ten laatste op 22/1
  Op basis van de huidige besmettingscijfers is de krokusvakantie verlengen nog niet aan de orde. Indien de cijfers toch verslechteren, wordt bekeken of er voor of na de krokusvakantie een extra week afkoelingsperiode komt. In dat geval zal die extra week ingevuld worden met collectief afstandsonderwijs. Je krijgt daar ten laatste op 22 januari nieuws over.

  In dit scenario kunnen de lokale besturen net zoals voorheen opvanginitiatieven nemen. Scholen kunnen kwetsbare leerlingen of cursisten op elk moment begeleiden op school. Ook dan respecteren ze de veiligheidsregels die nu gelden in het leerplicht-, volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs.
 • Geen meerdaagse uitstappen tot en met paasvakantie
  Meerdaagse uitstappen organiseren is alvast tot en met de paasvakantie niet toegestaan. Dat is een moeilijke beslissing, maar de situatie blijft in de komende maanden precair. Bovendien riskeren scholen hoge annulatiekosten als deze beslissing wordt uitgesteld.
 • Advies gevraagd over mondmaskerplicht vanaf 10 jaar
  De Risk Assessment Group (RAG) zal een nieuw en geactualiseerd advies uitbrengen over een eventuele verlaging van de mondmaskerplicht van 12 naar 10 jaar. Als dat nuttig en nodig blijkt, dan geldt dat in de volledige samenleving en dus ook in het onderwijs.

Alle huidige maatregelen blijven al zeker van kracht tot en met de krokusvakantie.

Met vriendelijke groet
Lidia Lamberigts
directeur

De coronavoorschriften van het Ministerie van Onderwijs.

Beste ouders

Namens het de Wikke-team wens ik jullie een gezond en veilig 2021!

Het coronavirus is ook in 2021 nog steeds aanwezig. Daarom starten we maandag, zoals voor de kerstvakantie, volgens de coronavoorschriften van het Ministerie van Onderwijs. We hopen zo het coronavirus zoveel mogelijk buiten onze school te houden.

Het Overlegcomité van woensdag 30 december besliste om de reisregels aan te scherpen.

De reisregels zijn aangescherpt om te vermijden dat reizigers besmettingen invoeren en om de mogelijke verspreiding van nieuwe varianten van het virus tegen te gaan. Hoe beter de regels worden opgevolgd, hoe beter voor de samenleving in het algemeen en dus ook voor onze school.

Wat met leerlingen die terugkeren uit het buitenland?

Reizen naar het buitenland wordt afgeraden. Leerlingen die terugkeren uit een rode zone worden beschouwd als een hoogrisicocontact. Ze moeten zich onmiddellijk na terugkeer uit een rode zone laten testen. 7 dagen na hun aankomst moeten ze een tweede test ondergaan. In tussentijd blijven de leerlingen in verplichte quarantaine. Ze komen dus niet naar school. Pas na een negatief resultaat van de tweede test stopt de quarantaine en mogen ze terug naar school komen. De quarantaine is nodig om de veiligheid van uw gezin, maar zeker ook de veiligheid van de klas, de leerkracht en bij uitbreiding van de school te garanderen.

We rekenen dan ook op ieders burgerzin om zich hieraan te houden!

#samentegencorona

Met vriendelijke groet
Lidia Lamberigts
directeur

De herfstvakantie wordt voor alle scholen verlengd

Beste ouders,

Bijzondere tijden vragen bijzondere maatregelen: dat hebben we de laatste maanden meer dan ooit mogen ervaren! We vernamen net via het nieuws dat de herfstvakantie voor alle scholen verlengd wordt.

We zien jullie zoon/dochter dus graag gezond en wel terug op maandag 16 november 2020.
Moesten er nog andere maatregelen genomen worden, zal ik dit steeds via dit platform melden.

Tot gauw en blijf gezond  in deze bijzondere tijden!

Met vriendelijke groet
Lidia Lamberigts
directeur

Code oranje binnen het basisonderwijs

Beste ouders,

Momenteel bevinden we ons als school in code oranje en blijven we verder werken zoals voorheen.

Wat houdt dit in?

 1. Alle leerkrachten dragen nu ook buiten een mondmasker, behalve bij contact met kleuters
 2. Geen toegang voor ouders op school; enkel de kleuters mogen tot aan de klas gebracht worden! Andere kinderen worden opgehaald aan de schoolpoort
 3. Alle ouders dragen een mondmasker aan de schoolpoort; kinderen hoeven GEEN mondmasker te dragen
 4. De leerlingen eten in de klas op vaste plaatsen of in de eetzaal
 5. Handhygiëne en looprichtingen worden nog steeds op dezelfde manier uitgevoerd
 6. Zwemmen en turnen blijven onveranderd
 7. Het busvervoer blijft ongewijzigd.
 8. Meerdaagse uitstappen gaan NIET door ( 2 of 3-daagse uitstappen)

We doen er alles aan om het onderwijs zo veilig en gewoon mogelijk te laten doorlopen voor jullie kind, maar ook wij worden geconfronteerd met afwezige leerkrachten.

Hierdoor kan het zijn dat jullie zoon/dochter tijdelijk in een andere klas wordt opgevangen.

Raadpleeg hier de PDF-Versie van de afbeelding.

Met onze preventie-adviseur zullen we vrijdag bekijken hoe we de situatie aanpakken als er meer en meer leerkrachten uitvallen in onze school. We moeten nl ervoor kunnen instaan dat alle leerlingen correct en veilig naar school kunnen komen.

Met vriendelijke groet
Lidia Lamberigts
directeur

Duidelijk opstartplan voor volgend schooljaar:

Beste ouder

Vanuit het Katholiek Onderwijs kregen we onderstaande info door
op 24 juni 2020.

We gaan volop voor het recht op leren van elke leerling, student en cursist, dat zo veel mogelijk in de klas gebeurt. Een digitaal aanbod vult hierop aan wanneer de veiligheidsvoorschriften dit vereisen. Die voorschriften zijn verdeeld over vier overzichtelijke pandemie-niveaus die de aanwezigheid van het coronavirus in ons land aangeven, en die in principe breed maatschappelijk zullen gelden. De Veiligheidsraad beslist welk niveau op elk moment van toepassing is. De niveaus kunnen regionaal afwijken.

Dit zijn de vier niveaus:

 • Groen: nauwelijks risico (vaccin of groepsimmuniteit)
 • Geel: laag risico (beperkte gevallen van besmettingen)
 • Oranje: matig risico (verhoogd en systematisch voorkomen van besmettingen)
 • Rood: hoog risico (wijdverspreide besmettingen in de samenleving)

We streven naar veilige en haalbare oplossingen zodat de (buiten)gewone basisscholen aan alle leerlingen fysiek onderwijs kunnen blijven aanbieden. Voor de regelingen van de voor- en naschoolse opvang in het basisonderwijs keren we terug naar de situatie pre-corona. Er bestaat dus geen noodopvang meer op school.

Indien de situatie wijzigt, zullen we dit steeds via deze pagina van onze website communiceren.

Raadpleeg hier de PDF-Versie van de afbeelding.

De ‘open klasdag.’ op vrijdag 28 augustus 2020 is afgelast.

Door COVID 19 zijn we jammer genoeg genoodzaakt om onze open klasdag op vrijdag 28 augustus te annuleren. Meer info volgt later.

Met vriendelijke groet
Lidia Lamberigts
directeur

 Meer informatie over het corona virus vindt u hier: