de Wikke – onderwijsinspectie

Van 30 mei 2022 tot en met 3 juni 2022 kreeg onze school een doorlichtingsteam onderwijsinspectie over de vloer.

Met 4 inspecteurs kwamen ze een volledige week onze schoolwerking kritisch bekijken.
Er werd gestart met een rondleiding door onze school. Een 8-tal leerlingen hadden de eer om de rondleiding te geven. Nadien volgde een gesprek met directie en beleidsteam.

Later werden er heel wat gesprekken gevoerd met ouders, leerlingen én de leerkrachten.
Er gebeurden klasobservaties, controle van alle schooldocumenten zoals handelingsplanning, schoolwerking, nascholing, veiligheid en hygiëne,….

We zijn daarom ook heel fier dat we op alle aspecten die ze kritisch bekeken, meer dan geslaagd zijn.
We scoorden over de hele lijn volgens de verwachtingen, op heel wat domeinen zelfs boven de verwachting. Er werden geen werk- of verbeterpunten gezien of aangereikt! Hun advies was: blijf verder werken zoals jullie nu doen en doe de goede dingen verder.
Dit lovend rapport gaf ons team een ware boost en we gaan ook in de toekomst op de ingeslagen weg verder werken.

En dit is onze beoordeling volgens de inspectie .