De start van het nieuwe schooljaar!

Beste ouders

De vakantie loopt stilaan ten einde en we brengen alles in gereedheid om jullie kinderen weer veilig welkom te heten in de school.

Door COVID 19 zijn we jammer genoeg genoodzaakt om onze open klasdag op vrijdag 28 augustus te annuleren. De klasleerkracht van jullie kind zal eind deze week met jullie contact opnemen om even kennis te maken. Zo weten jullie en jullie kind toch wie de klasjuf/klasmeester is.

De leerkracht zal jullie dan ook de busregeling (vermoedelijke opstaptijden) doorgeven.

Opgelet: dit uur is slechts een veronderstelling: het kan ook iets later worden.

Zorg er dus zeker voor dat jullie op de aangegeven tijd klaar staan.

In de bus zullen enkel de leerlingen van onze school zitten: de leerlingen van het BUSO zitten in een andere bus. Hierdoor zullen de ophaaltijden waarschijnlijk heel wat vroeger zijn, en ook de aankomsttijden ‘s avonds thuis zullen hierdoor waarschijnlijk later zijn.

Ouders die hun kind zelf kunnen brengen, mogen dit natuurlijk ook! Geef dan maandag wel even een seintje op ons schoolsecretariaat. (089 56 69 85)

We zullen de komende tijd ouders geen toelating geven om de speelplaats/schoolgebouw te betreden. Voor onze jongste leerlingen (kleuters) maken we een uitzondering: zij worden door de ouders (met mondmasker!) tot aan het klaslokaal gebracht. Ouders gaan wel niet binnen in de klas!

Indien jullie om dringende redenen toch het schoolgebouw moeten betreden kan dit enkel via het secretariaat én met een mondmasker! We proberen jullie van hieruit steeds verder te helpen.

Jullie kunnen jullie kind op de aangeduide plaatsen afzetten/ophalen. Wij zorgen ervoor dat jullie kind op een veilige manier op de juiste plek terechtkomt.

Op school zorgen we voor voldoende maatregelen:

  1. Voldoende verluchten van lokalen
  2. Na elke speeltijd en voor elke maaltijd handen wassen
  3. Geen buitenschoolse activiteiten
  4. Leerkrachten dragen mondmaskers/face shields (niet bij de kleuters) in de klas
  5. Speeltijden worden georganiseerd per bubbel (onderbouw/bovenbouw)

Indien er andere maatregelen nodig zullen zijn, brengen we jullie hiervan op de hoogte .

Intussen kunnen jullie nog samen genieten van de laatste vakantiedagen.

Directie en personeel de Wikke
Lidia Lamberigts