coronavirus: Alle lessen worden geschorst en er wordt opvang voorzien

Beste ouder

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders…
Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie….

We voorzien enkel opvang; geen lessen voor de leerlingen. Het is niet zeker dat uw kind door de vaste klasleerkracht wordt opgevangen.

(…) Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Op maandag 16 maart gaan de lessen NIET door, wegens geplande lokale verlofdag. Dan is er dus ook geen opvang!

Alle informatie i.v.m het coronavirus kan u hier terugvinden.